Beetje van je vakantiegeld voor extra leerkrachten

De examenklas van de basisschool is bijna drie maanden dicht geweest in heel Tanzania.  In plattelandsgebieden zijn er altijd al te weinig leraren, waardoor er 100 of meer kinderen in een klas zitten. Het is noodzakelijk om de komende maanden extra leerkrachten te werven, zodat niet een heel jaargang door de lock down van drie maanden de dupe wordt. Leerkrachten hebben geopperd dat er vanuit kleinere scholen met meer leraren tijdelijk docenten worden overgeheveld naar grotere scholen met te weinig docenten.

Wij hebben daarnaast geopperd om de scholen in Mambo te voorzien van extra docenten door een beroep te doen op afgestudeerde mensen die werkzaam zijn voor lokale NGO’s en anderen organisaties. Zij zouden als extra leerkrachten kunnen worden ingezet. Op deze manier kunnen zij ervaring opdoen en zijn er meer docenten in plaats van een verschuiving van docenten.

Kosten per docent per maand zijn normaal tussen de 200 en 400 euro, in deze tijd, en omdat het nu min of meer ook een werkervaringsplan is, bieden wij 100 euro per maand voor een docent. Wie is bereid om een deel van zijn of haar vakantiegeld te steken in een extra docent?

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer:  NL44 INGB 0009 0496 19 ten name van AllKidsShouldPlay