Optreden in Madala

Afgelopen weekend heeft een groep jongeren van het circus een optreden gegeven in Madala, een plaatsje 15 kilometer van Mambo. Het optreden was een groot succes. Zowel de jongeren als het publiek hebben genoten.

.

Fit blijven in Mambo

In maart is een groep met jongeren uit het dorp, de zogenaamde hangjongeren, begonnen met een algemene sportgroep. Driemaal per week in de vroege ochtend komen zij bij elkaar voor acrobatiek, voetbal, basketbal, fietsen en volleybal. De bedoeling is dat hieruit verscheidene clubjes gaan ontstaan die zich op een gegeven moment gaan specialiseren.

Gift van Bazar Open Hof

De Open Hof in Maarssen houdt ieder jaar een bazar waarvan de opbrengst voor 50% naar de kerk gaat en voor 50% naar goede doelen. De stichting AllKidsShouldPlay was dit jaar genomineerd als één van de doelen. Na afloop van de bazar op zaterdag 23 maart nam penningmeester Bouwe Hofstee een cheque in ontvangst van € 1.850. Dit bedrag zal besteed worden aan de bouw van een eigen ruimte voor de stichting in Mambo. Hartelijk dank Open Hof!!

Fietsles

De kinderen leren steeds beter fietsen en hebben al behoorlijke trajecten afgelegd. Er komt een monteur om kinderen die daar belangstelling voor hebben wegwijs te maken in de techniek van een fiets. Als er belangstelling vanuit de kinderen is, wordt geprobeerd een opleiding tot fietsenmaker te realiseren.

Schoolexamens

Alle kinderen die aan het circus verbonden zijn en examen standaard 7 ( einde lagere school) hebben gedaan zijn geslaagd. Zij gaan door naar Form 1 op de Sekundari School. Zij mogen ook een spoedcursus Engels volgen via Duolingo zodat zij wat extra kennis van deze taal hebben. Dit kan hen helpen bij hun vervolgopleiding op de Sekundari School.

500 aanwezigen bij de voorstelling in Kamule

Op 20 oktober hebben 35 kinderen hun grootste voorstelling tot nu toe gedaan op de middelbare school van Kalumele. Zeker 500 mensen waren getuige van hoe de kinderen in bijna 30 minuten probeerden zoveel van hun kunde te laten zien als mogelijk is. Het applaus was daar, een uitnodigende pet werd door menigeen bezocht om er wat geld in te doen. De kinderen zelf waren zichtbaar zenuwachtig en zongen minder uitbundig als normaal. Na afloop kregen alle kinderen een maaltijd die was bereid door de school.