Doel

“Scholen bouwen is mooi, maar het is beter te zorgen dat de kinderen naar de scholen gaan die er al zijn”.

Naast dat spelen gewoon leuk is, is het vooral ontzettend belangrijk dat kinderen uitzicht hebben op een goed leven, waar zij zelf verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. In Mambo wonen ongeveer 6000 mensen. De helft daarvan is jonger dan 14 jaar. 
Door het circus leren kinderen trucs, ontdekken hun behendigheid op de een-wielers, met jongleren steltlopen en acrobatiek. Anderen blijken juist talent te hebben voor muziek maken, en geven de voorstellingen een muzikale begeleiding, of met decor bouwen. Kinderen kunnen experimenteren en leren om te organiseren, zowel wat betreft de inhoud van de voorstellingen, als wat betreft de trainingsbijeenkomsten, maaltijden die gekookt worden voor alle kinderen die komen trainen, en het verzinnen van nieuwe activiteiten. 
De oudere kinderen groeien door en worden trainer en begeleiden iets jongeren co-trainers. 
Een aantal leert boekhouden en kan zo alle financiën van het circus en de Barabarani bijhouden. Er is een klas voor Engelse les. Sommigen hebben leren fietsen en kunnen toeristen gidsen op mooie fietstochten in de omgeving. De ervaringen leiden tot ondernemingszin.

Kinderen mogen proberen waar zij goed in zijn. En leren van fouten. Een aantal van de oudere kinderen zijn trainers in het circus geworden. En leiden het spelen op straat in steeds meer wijken van Mambo. De straatspelen, Barabarani, breiden zich uit, omdat ook andere wijken erom gaan vragen.

Al deze nieuwe verworvenheden leiden ertoe dat kinderen terug willen naar school, of juist op school blijven. De kinderen die meedoen aan het circus behalen betere resultaten op school. Zij hebben perspectief gekregen. Door het ontwikkelde zelfvertrouwen en doordat kinderen vanaf jonge leeftijd rolmodellen van ouderen kinderen zien, krijgen zij perspectieven. Jonge meiden hoeven zo niet persé jong te trouwen. Er zijn alternatieven.

Voor de oudere kinderen zijn er perspectieven op werk in het dorp gekomen, bijvoorbeeld als trainer. Voor hen is het daardoor ook aantrekkelijk geworden om in Mambo te blijven, in plaats van hun heil in de grote stad te gaan zoeken.