ANBI

Wij zijn door de belastingdienst erkend als ANBI, zodat uw giften aftrekbaar zijn van de belasting!

Vanwege deze ANBI-status publiceren wij onderstaande gegevens op onze site.

Algemene informatie
Naam: Stichting AllKidsShouldPlay Nederland
Pulblieke naam: AllKidsShouldPLay (AKSP)
Adres: Marokkostraat 60, 2408 JH Alphen aan den Rijn
Contact: Maud Verheij, allkidsshouldplay@lombok.nl
KvK-nummer: 72590645
RSIN-nummer: 859165383

Doelstelling volgens het statuut:
De stichting heeft ten doel het bevorderen van de ontwikkeling van jongeren in Tanzania in het bijzonder – doch niet uitsluitend – op het gebied van taal, sociale vaardigheden, zelfstandigheid, zelfvertrouwen en creativiteit en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.