Activiteiten

Circus: Mambo Maonyesho Mazuri

Wekelijks zijn er trainingsbijeenkomsten op zaterdag- en zondagmiddag. Deze worden voorafgegaan door een gezonde maaltijd die ook door de kinderen worden bereid. De middag wordt opgesplitst in tweeën, waarbij de jongsten als eerste oefenen en de ouderen daarna. Momenteel vinden de trainingen plaats op het voetbalveld omdat het nieuw gekochte stuk land nog niet gereed is om activiteiten op te houden.
Er worden ook met grote regelmaat voorstellingen gegeven in een hotel in Mambo als er veel gasten zijn, maar ook op scholen bij bijvoorbeeld officiële gelegenheden.

Barabarani: voorschoolse activiteiten

De oudere circuskinderen hebben het initiatief genomen om in verschillende wijken in het dorp met jonge kinderen te gaan spelen. Dat kinderen spelen is niet vanzelfsprekend. Kinderen vanaf vier jaar letten al op hun jongere broertjes en zusjes. Ze helpen mee met het huishouden, halen water en brandhout.
Het spelen met de jongsten van Mambo heet Barabarani. Wat letterlijk “op straat zijn” betekent. Dit is de naam die de kinderen zelf hebben verzonnen voor de spelen. Barabara is straat. De Barabarani vindt op vaste dagdelen plaats in een groeiend aantal wijken. Steeds onder begeleiding van een vast koppel van een ervaren en een jongere co-trainer. Aan de ouders is toestemming gevraagd of hun kinderen mee mogen doen. Zij juichen het toe. Naast dat het spelen leuk is, kunnen de kinderen beter voorbereid naar de basisschool gaan. Door voorgelezen te worden, en liedjes te zingen leren zij beter kiSwahili, de officiële taal op school, en maken zij alvast kennis met een beetje Engels.

Fietsen

Er zijn vaste groepjes jongens en meiden die in de bergen fietsen. Zo leren zij bedreven te worden in het fietsen en leren zij fietsroutes. Op termijn kunnen zij toeristen gidsen tijdens fietstochten door de prachtige omgeving. Door het uitermate steile verloop van de omgeving is er een groot doorzettingsvermogen nodig om de ritten te kunnen voltooien. In een half jaar is de progressie zo groot bij velen dat Gijs van achterom kijken is overgegaan of ie de groep voor zich nog kan zien.

Muziek en Dans

Voetballen
Het dorp heeft een prachtig voetbalveld. De kinderen trainen er en er worden regelmatig voetbal wedstrijden gehouden met teams van naburige dorpen. In samenwerking met de school proberen we nu op schooldagen na afloop van de schooltijd in groepen te gaan voetballen.