Zeep geen luxe maar noodzaak

In Coronatijden wordt ook het leven in Mambo, Tanzania op zijn kop gezet. Informatie over hoe het virus zich daar verspreidt is er niet veel, en de informatie die er is is nogal tegenstrijdig. Feit is dat veel van het leven zich op straat afspeelt en dat markten een grote rol spelen in het dagelijks leven.

Voor AllKidsShouldPlay is het bestrijden en voorkomen van uitbraken geen corebusiness. We hebben de kennis er niet voor en het past niet in onze doelstelling. Maar in extreme tijden is het ook niet gepast aan de kant te blijven staan. We hebben overlegd met twee andere organisaties die actief zijn in Mambo en omgeving: Fairworld Foundation (FF) en Improving Tanzania Foundation (ITF) over wat we kunnen doen. We stellen voor de markt in Mambo en voor tien medische centra -Zahanati- in de omgeving emmers en tanks voor water en zeep beschikbaar. De tanks die bij de Zahanati, de kliniek, komen hebben voetmechanismes om zowel zeep als water te tappen zonder daarbij met de handen aan onderdelen van het apparaat te hoeven komen. ITF en FF hebben de tanks aangeschaft. AllKidsShouldPlay zal -in overleg met het dorp- zeep verstrekken.

Wil je hierbij een kleine bijdrage geven, dan zijn we je zeer erkentelijk! Ook al is het noodzakelijk voor goede hygiƫne, zeep is voor veel mensen in Mambo een luxe artikel.

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer: NL44 INGB 0009 0496 19 ten name van AllKidsShouldPlay