Sponsor gezocht voor super vraag

In december 2019 hebben twee jongeren gevraagd of wij ze wilden helpen om naar Bagamoyo te kunnen gaan voor een maand of drie zodat ze meer over circus kunnen leren. We hebben contact gezocht met de art college van Bagamoyo en hebben de mogelijkheden onderzocht. Naast dagelijkse circuslessen worden er ook muzieklessen en fine-art lessen gegeven. Ze zouden dus twee cursussen tegelijkertijd kunnen volgen. De twee jongens, 15 en 16 jaar, zijn in Mambo ook Barabarani (straatspelen voor kinderen van 2 tot 8 jaar) coaches en kunnen na afloop van hun verblijf in Bagamoyo direct de nieuwe kennis en vaardigheden in praktijk brengen.

De kosten zijn relatief hoog. Daarom zijn we op zoek naar iemand die dit specifiek wil sponseren!

Wat wij erg bijzonder en fantastisch vinden en waarom we ook vinden dat hun vraag onze steun verdient, is dat deze zogenaamde kansarme kinderen zelf de vraag voor deze cursus bij ons hebben neergelegd. En dus uiting geven aan dat zij zich willen ontwikkelen om een betere toekomst tegemoet te gaan.

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer: NL44 INGB 0009 0496 19 ten name van AllKidsShouldPlay