Computerlessen tijdens school lock down

Toen de scholen half maart gesloten werden, was er eerst een periode van onzekerheid en een soort paniek. Niemand wist wat ons precies te wachten stond en hoe dit aan te pakken, net zoals in Nederland.

Toen de rust enigszins terugkeerde, zijn we gestart met computerles aan vijftien studenten. Het gaat om naar huis teruggekomen studenten die we vanuit AKSP sponsoren voor hun middelbare school. En een aantal anderen die zich hebben gemeld. De lessen worden aan maximaal twee studenten tegelijk gegeven volgens de normen van de regering. Op dit moment worden de lessen bij de docent thuis gegeven, spoedig kunnen we naar een klaslokaal overstappen. Het wachten is nog op elektriciteit.

Het ziet er nu naar uit dat in juni alle scholen weer opengaan. De door ons gesponsorde studenten die in een examenjaar zitten, gaan 1 juni alweer beginnen. De rest volgt waarschijnlijk in de weken erna. Het computerprogramma zal worden voortgezet voor een aantal jongeren dat op een of andere wijze verbonden is aan AKSP. De verworven computervaardigheden kunnen zij inzetten voor de verzelfstandiging van de organisatie.

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer: NL44 INGB 0009 0496 19 ten name van AllKidsShouldPlay