Sponsor gezocht voor super vraag

In december 2019 hebben twee jongeren gevraagd of wij ze wilden helpen om naar Bagamoyo te kunnen gaan voor een maand of drie zodat ze meer over circus kunnen leren. We hebben contact gezocht met de art college van Bagamoyo en hebben de mogelijkheden onderzocht. Naast dagelijkse circuslessen worden er ook muzieklessen en fine-art lessen gegeven. Ze zouden dus twee cursussen tegelijkertijd kunnen volgen. De twee jongens, 15 en 16 jaar, zijn in Mambo ook Barabarani (straatspelen voor kinderen van 2 tot 8 jaar) coaches en kunnen na afloop van hun verblijf in Bagamoyo direct de nieuwe kennis en vaardigheden in praktijk brengen.

De kosten zijn relatief hoog. Daarom zijn we op zoek naar iemand die dit specifiek wil sponseren!

Wat wij erg bijzonder en fantastisch vinden en waarom we ook vinden dat hun vraag onze steun verdient, is dat deze zogenaamde kansarme kinderen zelf de vraag voor deze cursus bij ons hebben neergelegd. En dus uiting geven aan dat zij zich willen ontwikkelen om een betere toekomst tegemoet te gaan.

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer: NL44 INGB 0009 0496 19 ten name van AllKidsShouldPlay

Computerlessen tijdens school lock down

Toen de scholen half maart gesloten werden, was er eerst een periode van onzekerheid en een soort paniek. Niemand wist wat ons precies te wachten stond en hoe dit aan te pakken, net zoals in Nederland.

Toen de rust enigszins terugkeerde, zijn we gestart met computerles aan vijftien studenten. Het gaat om naar huis teruggekomen studenten die we vanuit AKSP sponsoren voor hun middelbare school. En een aantal anderen die zich hebben gemeld. De lessen worden aan maximaal twee studenten tegelijk gegeven volgens de normen van de regering. Op dit moment worden de lessen bij de docent thuis gegeven, spoedig kunnen we naar een klaslokaal overstappen. Het wachten is nog op elektriciteit.

Het ziet er nu naar uit dat in juni alle scholen weer opengaan. De door ons gesponsorde studenten die in een examenjaar zitten, gaan 1 juni alweer beginnen. De rest volgt waarschijnlijk in de weken erna. Het computerprogramma zal worden voortgezet voor een aantal jongeren dat op een of andere wijze verbonden is aan AKSP. De verworven computervaardigheden kunnen zij inzetten voor de verzelfstandiging van de organisatie.

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer: NL44 INGB 0009 0496 19 ten name van AllKidsShouldPlay

 

Zeep geen luxe maar noodzaak

In Coronatijden wordt ook het leven in Mambo, Tanzania op zijn kop gezet. Informatie over hoe het virus zich daar verspreidt is er niet veel, en de informatie die er is is nogal tegenstrijdig. Feit is dat veel van het leven zich op straat afspeelt en dat markten een grote rol spelen in het dagelijks leven.

Voor AllKidsShouldPlay is het bestrijden en voorkomen van uitbraken geen corebusiness. We hebben de kennis er niet voor en het past niet in onze doelstelling. Maar in extreme tijden is het ook niet gepast aan de kant te blijven staan. We hebben overlegd met twee andere organisaties die actief zijn in Mambo en omgeving: Fairworld Foundation (FF) en Improving Tanzania Foundation (ITF) over wat we kunnen doen. We stellen voor de markt in Mambo en voor tien medische centra -Zahanati- in de omgeving emmers en tanks voor water en zeep beschikbaar. De tanks die bij de Zahanati, de kliniek, komen hebben voetmechanismes om zowel zeep als water te tappen zonder daarbij met de handen aan onderdelen van het apparaat te hoeven komen. ITF en FF hebben de tanks aangeschaft. AllKidsShouldPlay zal -in overleg met het dorp- zeep verstrekken.

Wil je hierbij een kleine bijdrage geven, dan zijn we je zeer erkentelijk! Ook al is het noodzakelijk voor goede hygiëne, zeep is voor veel mensen in Mambo een luxe artikel.

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer: NL44 INGB 0009 0496 19 ten name van AllKidsShouldPlay

Beetje van je vakantiegeld voor extra leerkrachten

De examenklas van de basisschool is bijna drie maanden dicht geweest in heel Tanzania.  In plattelandsgebieden zijn er altijd al te weinig leraren, waardoor er 100 of meer kinderen in een klas zitten. Het is noodzakelijk om de komende maanden extra leerkrachten te werven, zodat niet een heel jaargang door de lock down van drie maanden de dupe wordt. Leerkrachten hebben geopperd dat er vanuit kleinere scholen met meer leraren tijdelijk docenten worden overgeheveld naar grotere scholen met te weinig docenten.

Wij hebben daarnaast geopperd om de scholen in Mambo te voorzien van extra docenten door een beroep te doen op afgestudeerde mensen die werkzaam zijn voor lokale NGO’s en anderen organisaties. Zij zouden als extra leerkrachten kunnen worden ingezet. Op deze manier kunnen zij ervaring opdoen en zijn er meer docenten in plaats van een verschuiving van docenten.

Kosten per docent per maand zijn normaal tussen de 200 en 400 euro, in deze tijd, en omdat het nu min of meer ook een werkervaringsplan is, bieden wij 100 euro per maand voor een docent. Wie is bereid om een deel van zijn of haar vakantiegeld te steken in een extra docent?

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer:  NL44 INGB 0009 0496 19 ten name van AllKidsShouldPlay

Gift Emmaus Bilthoven

De stichting AllKidsShouldPlay heeft een bedrag van € 2.000 ontvangen van Emmaus Bilthoven. Deze organisatie voert sinds 1981 een kringloopwinkel, waar inwoners hun kleding en andere goederen kunnen afleveren. In zo’n bedrijf zijn veel verschillende taken, variërend van zwaar lichamelijk werk zoals het ophalen en versjouwen van meubels tot het repareren van kapotte apparaten of hulp bieden aan binnenlopende klanten. Zodoende is er voor veel vrijwilligers  een passende rol in de organisatie te vinden. Van de opbrengsten uit de winkel blijft een flink bedrag over om diverse projecten te ondersteunen. Emmaus Bilthoven heeft vooral gekozen voor het ondersteunen van kleine projecten in de derde wereld. Het bedrag van € 2.000 dat AllKidsShouldPlay heeft ontvangen zal besteed worden aan de bouw van een eigen ruimte voor de stichting in Mambo. Hartelijk dank Emmaus Bilthoven!